Post of the day
Người khuyết tật

15 người khuyết tật mất việc kêu cứu Phó Thủ tướng...

Theo đơn, 15 người khuyết tật cho biết họ ký hợp đồng lao động từ năm 2005 đến nay tại Chi cục Thuế quận 1 (TP.HCM). Công việc của họ là vận dụng các ứng dụng của công nghệ thông tin vào công tác chuyên môn, xử lý hồ sơ khai thuế của doanh nghiệp….