. Ma túy tem giấy bủa vây cổng trường

Tem giấy” – một loại ma túy mới, khiến người chơi bị ảo thị. Tức thấy những hình ảnh kỳ lạ như mẹ là quỷ dữ, đứng trên lầu mà thấy mình đứng dưới đất hay thấy mình là siêu nhân, chim đang bay l...