BẨY diễn giải hay về tình yêu

1 . Đừng quay lưng lại với tình yêu khi nó đang ở trước mắt bạn . Đừng đẩy tình yêu đi xa bởi nếu làm thế , 1 ngày nào đó bạn sẽ nghĩ rằng : ” Tại sao lại để tình yêu bay đi ” . 2. Thật b...